Geschiedenis Spierenburgh

Dijkkavel 75 westdijk 21, uitgifte 1612

1996:     Borgman, Kruizinga

1980:     Fam. Brouwer

1815:     Frederik Blauw, Margareth Vas Visser

1811:     Bregje Cramer

1810:     Arien Calis geh met Bregje Cramer

1777:     Arien Maarten Calis

1771:     Crijn Dirkz Cramer te Schermer f 10.500,-

1739:     Gijsbert en George Dommer, koopmannen te Amsterdam

1692:     De Spierenburgh. Petronella Hases, Jacob Spier, koopman te Amsterdam

1652:     Jan Dirkz Hasse geh met Grietje Hases

1613:     1/2 kavel – Willem Pieterszn Hases en Annetje en Geertje Hases

1612:     Dijkkavel 75, toegewezen aan Frans Molenwerf – Willem Pieterszn Hases

Willem Pieterszn. Hases was vroedschap te Hoorn sinds 1594. Bij de wetsverzetting van 1618 werd hij afgezet door Mauritz. In 1612 werd Hases hoofdingeland van De Beemster.

Vroedschap: Titel van een burger die in een college zitting had, ook wel vroedsman genoemd.

Hoofdingeland: Bestuurslid van de polder (gemeenteraadslid gerelateerd aan het bezit van grond)

Gijsbert Domerhuis te Amsterdam is tot vandaag de dag een bezienswaardigheid aan de Amstel door zijn bijzondere graffiti.

Burg of Borg is een stenenhuis of een deel hiervan. Dus de Spierenburg kun je vertalen als stenen huis van de Fam. Spier.